• De Cleophax


Ontvang HTML?

Wie zijn er jarig:

13-12 Jan Driessen (Honingraat)

14-12 Levi de Jong (Wigwam)

15-12 Simon Wobben (Jonge Dolfijnen)

19-12 Wies Geuyen (Apenkooi)

23-12 Silke de Gier (Bijenkorf)

27-12 Dila Calinalti (Honingraat)

28-12 Sanna Klicic (Apenkooi)

30-12 Diana Pavlov (Smurfendorp)

30-12 Meryem Mackay (Jonge Dolfijnen)

31-12 Yousef Alwan (Bijenkorf)

31-12 Rayan Guermat (Holle Boom)

01-01 Jonas Pieters (Smurfendorp)

03-01 Amira Bali (Spinnenweb)

04-01 Lamiya Klicic (Spinnenweb)

06-01 Sjoerd van Deijl (Panda's)

Welk teamlid is er jarig:

19-12 Janneke Gerth – Kreikamp

31-12 Yvonne van Engelen

12-01 Diana Koot

31-01 Helma Zeeman

keurmerk

Cleophasschool onderdeel van Overvecht Muziekwijk

Vanaf schooljaar 2014-2015 zullen er op alle 11 scholen binnen de Brede School Overvecht (BSO) muzikale klanken te horen zijn. In het kader van de beleidsregel “Cultuur in ieder kind” van de gemeente Utrecht hebben de scholen binnen de BSO aangegeven zich binnen de cultuureducatie te willen verdiepen in muziek. Hiervoor zijn schoolplannen geschreven en ingestuurd.

Een groot onderdeel van deze plannen is de samenwerking binnen de MuziekRoute. Het project is een gezamenlijk initiatief van het Rosa Ensemble, TivoliVredenburg, de Brede School Overvecht en het Utrechts Centrum voor de Kunsten. In de periode 2013 – 2016 wordt gewerkt aan het opstellen, ontwikkelen, uitvoeren en verankeren van De MuziekRoute waarbij er een verbinding wordt gemaakt met alle scholen in een gezamenlijk omarmde leerroute.

De hele Brede School Overvecht met alle 11 basisscholen wil onder schooltijd het muziekonderwijs actief inzetten. Het gaat om een muzikaal creatieve bewustwording van kinderen en scholen. Het bewustzijn dat de actieve ontwikkeling van creativiteit bij kinderen leidt tot een betere prestatie en grotere flexibiliteit, ook op cognitief vlak, wordt in deze periode typerend voor Overvecht. De MuziekRoute met haar Creatief Leren (ontwikkeling Creatief Vermogen) sluit aan bij de verdere doorontwikkeling van De Vreedzame School/Wijk.

De MuziekRoute laat kinderen ervaren dat zij creatief zijn en actief sturing kunnen geven aan creatieve bijdragen. De ambitie is om binnen de talentontwikkeling ook een doorstroom te verwezenlijken van de ensembles naar het Club Overvecht Symfonieorkest in de vrije tijd en op een centrale locatie in de wijk. Het buitenschoolse Overvecht Symfonie Orkest is een ambitie voor na 2014.

Voor onze school betekent dit, dat de groepen 3, 4, 6, 7 en 8 een groot deel van het schooljaar muziekonderwijs krijgen aangeboden van vakdocenten van het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Groep 5 krijgt in diezelfde periode instrumentles.

Via onderstaande link ziet u een muzikale afsluiting van juni 2014 in Tivoli/Vredenburg waar de Cleophasschool met groep 3 bij aanwezig was.

https://vimeo.com/100449664