• De Cleophax


Ontvang HTML?

Wie zijn er jarig:

13-12 Jan Driessen (Honingraat)

14-12 Levi de Jong (Wigwam)

15-12 Simon Wobben (Jonge Dolfijnen)

19-12 Wies Geuyen (Apenkooi)

23-12 Silke de Gier (Bijenkorf)

27-12 Dila Calinalti (Honingraat)

28-12 Sanna Klicic (Apenkooi)

30-12 Meryem Mackay (Jonge Dolfijnen)

30-12 Diana Pavlov (Smurfendorp)

31-12 Rayan Guermat (Holle Boom)

31-12 Yousef Alwan (Bijenkorf)

01-01 Jonas Pieters (Smurfendorp)

03-01 Amira Bali (Spinnenweb)

04-01 Lamiya Klicic (Spinnenweb)

06-01 Sjoerd van Deijl (Panda's)

Welk teamlid is er jarig:

19-12 Janneke Gerth – Kreikamp

31-12 Yvonne van Engelen

12-01 Diana Koot

31-01 Helma Zeeman

keurmerk

Informatie over de Medezeggenschapsraad

Algemene informatie MR

Om een school goed te laten functioneren is het van belang dat er een goed beleid wordt gevoerd en dat het beleid ook op de juiste manier wordt uitgevoerd en zonodig wordt bijgesteld. Voor kinderen, ouders en leerkrachten is goed onderwijs en een prettig klimaat van groot belang. Om al deze en andere zaken te behartigen en overleg tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding te regelen, heeft elke school een medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke status. De MR van onze school bestaat uit 6 leden, waarvan er 3 afgevaardigd zijn door de ouders en 3 door het personeel. Bij stemming zijn zij gelijk vertegenwoordigd. De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms heeft de MR adviesrecht, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het reglement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Voor iedere ouder en elke leerkracht is het belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar zitting in hebben. Dit, om te weten waar een ieder terecht kan met klachten, vragen of suggesties.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken, zoals:
- Vaststelling of wijziging van de schoolgids en schoolplan
- Veranderingen in het onderwijs
- Personele zaken
- Financiën
- Zaken vanuit de ouders of vanuit het team

De MR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Wanneer u als ouder of als leerkracht van een bepaald onderwerp vindt dat het eens in de MR aan bod moet komen, kan dat aangegeven worden bij één van de leden van de Medezeggenschapsraad van onze school of via het e- mailadres: mr@cleophasschool.nl. Ook kunt u via het e-mailadres of via deze personen meer informatie verkrijgen.

De verslagen van de MR zijn openbaar. U kunt ze hier op de website lezen.

Agenda 2014-2015

Bestand om te downloaden


Notulen 2014-2015

Bestand om te downloaden


Archief 

Bestand om te downloadenDe MR heeft de volgende samenstelling:

Frank de Boer II

Voorzitter / ouderlid

Frank de Boer

Lid/ ouderlid

Suzanne van Diemeren

HasanYildirim Custom

Lid / Ouderlid

Hasan Yildirim
contact: mrcleophas@outlook.com

473 Custom


Lid / Teamlid

Henk ter Beest

foto2139 tn


Secretaris / Teamlid

Christel de Lang