keurmerk

Verdieping

Kinderen die snel en makkelijk leren en die behoefte hebben aan meer uitdaging in de leerstof, krijgen verdiepingswerk. Zij moeten aan de volgende criteria voldoen: een hoge score CITO score (1 of 1+) op begrijpend lezen en rekenen en/of een intelligentie onderzoek.

Het verdiepingswerk wordt projectmatig aangeboden. De kinderen krijgen in een aparte groep uitdagende en onderzoekend leerstof aangeboden waarbij een hoger en creatiever denkvermogen van de kinderen wordt aangesproken. Bij elk project worden er naast productdoelen ook procesdoelen (structureren, plannen, samenwerken enz.) vastgesteld en wordt het werk beoordeeld.
Zij verwerken de aangeboden stof in hun eigen stamgroep.

Het verdiepingswerk gaat in een map met voorin een verdiepingsblad. Op het verdiepingsblad vullen de kinderen in wat de opdrachten zijn en wanneer ze aan het verdiepingswerk gewerkt hebben.

 

1288455423NP10007641288455660NP10007621288455186NP1000765