“Je leert van en met elkaar, dat vind ik mooi dat je het samen doet.” – Leonie

Samen opvoeden

Opvoeding stopt niet als kinderen de voordeur achter zich dichtgetrokken hebben of het speelplein afgerend zijn. Ze moeten zich op elk moment van de dag veilig, gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. Daar dragen we allemaal aan bij – als ouders, als school en als buurt

Alleen als we samenwerken kunnen we een stevige basis neerzetten waar je kind een leven lang profijt van zal hebben. Communicatie, respect en openheid zijn hierbij van essentieel belang. Als school en als wijk spannen we ons in om de ondersteuning te bieden die jij en je kind nodig hebben. Soms is dat veel, soms is dat weinig. Hoe dan ook, je kunt erop vertrouwen dat we jouw wensen en onze zorgtaak serieus nemen.

Contact tussen school en thuis

We hechten veel waarde aan open communicatie. Je mag ons daarom altijd voor en na schooltijd aanspreken in of rond het klaslokaal. Als je wat meer tijd nodig hebt om je verhaal te doen, dan kunnen we op dat moment ook een afspraak maken. Daarnaast zijn er natuurlijk ook vaste contactmomenten:

  • Operationele communicatie (denk aan: agenda’s, nieuwsbrieven, etc.) verloopt via DigiDuif, onze digitale portal.
  • In februari en juni of juli houden we tienminutengesprekken tussen ouders en docenten.
  • Elk jaar in november voeren we een voortgangsgesprek met jou en je kind. We praten dan over hoe het gaat, wat jullie van de school vinden, hoe wij vinden dat het gaat, etc.
  • Ouders van vierjarigen voeren altijd een kennismakingsgesprek met de docent.
  • Ouders van kinderen die naar groep 3 of 6 gaan (en dus van stamgroep wisselen) krijgen in september een kennismakingsgesprek met de docent. Kinderen zijn hierbij aanwezig

We houden je altijd uitgebreid op de hoogte van wat er tijdens een schoolweek behandeld is en wat er speelt op school. Ten slotte zijn er ook algemene ouder- en informatieavonden. We vinden het belangrijk dat je hierbij aanwezig bent.

Wat als er problemen zijn?

Helaas gaat het niet altijd zoals je wilt. In jouw leven, in dat van je kind, of aan onze kant kunnen problemen ontstaan. We geloven dat we samen sterk staan en zullen daarom altijd het gesprek met jou aangaan om naar een oplossing te zoeken. We hopen dat je dat andersom ook zult doen.

Gelukkig zijn er instanties die een handje kunnen helpen als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het buurtteam, de schoolarts, SAVE (Samen Veilig) en het Samenwerkingsverband. Voordat we bij hen aankloppen, bespreken we dit uiteraard eerst met jou.

Schoolgids

Download hier de Cleophas schoolgids 2020/21. Deze staat boordevol praktische zaken en uitgebreide achtergrondinformatie. Toch nog een vraag na het lezen van de brochure? Neem dan gerust contact met ons op.